U-diet app

Privacy verklaring

In deze Privacy verklaring geven wij informatie over de manier waarop wij omgaan met je persoonsgegevens. Door het installeren van deze mobiele applicatie, accepteer je dit privacy beleid.

 

Wie zijn wij?

Wij zijn Metabolic Balance Sciences B.V. en zijn gevestigd aan de Zuidersingel 113 g, 2651AH in Berkel en Rodenrijs.

 

Waarom dit privacy statement?

We houden ons in alle gevallen aan de geldende privacywetgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wanneer je inlogt in U-Diet wordt alleen je schermnaam opgeslagen, daarnaast worden ook de gegevens die jezelf invoert in de app zoals je bloedglucosewaarden, doelen, gewicht en gevoelsscore opgeslagen. Dit met als doel om je zelf een goed inzicht te geven in je vooruitgang.
We verwerken alleen gegevens die te maken hebben met het gebruik van de app. Dit houdt in inlog gegevens en actief gebruik van de app. Dit met als doel de uitkomsten van het onderzoek beter te kunnen verklaren.

 

Bijzondere (medische) persoonsgegevens

De data die je zelf invoert in de app zijn alleen inzichtelijk voor de diëtist die je begeleidt. Deze data zullen, zolang je account actief is, worden bewaard. Als je jouw account verwijdert worden deze gegevens ook verwijderd.

 

Door ons ingeschakelde derde partijen (verwerkers)

Metabolic Balance Sciences B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij kunnen voor het verwerken van jouw persoonsgegevens wel dienstverleners (verwerkers) inschakelen die – uitsluitend in onze opdracht – persoonsgegevens verwerken. Wij sluiten met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst. In deze verwerkersovereenkomst staat onder andere dat de verwerkers uitsluitend op onze instructie handelen en de persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden mogen gebruiken. Verwerkers die wij bijvoorbeeld gebruiken zijn partijen die door ons gebruikte software aanbieden en hosten.

 

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot jouw gegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dit zijn:

  • De diëtist die je begeleidt. Om je begeleiding te optimaliseren kan zij de informatie die je invult inzien.
  • De beheerder van de U-Diet omgeving. Om de app te verbeteren en informatie aan te vullen die wordt gemist door de deelnemers.
  • De Verwerker van de app. Zodat acties zoals in de vorige paragraaf beschreven kunnen worden uitgevoerd.

 

Jouw rechten

Iedere persoon kan op basis van de wet bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van zijn of haar persoonsgegevens. Zo heb jij het recht tot inzage, rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens. Ook kan je bezwaar maken tegen het gebruik van jouw gegevens of vragen dit gebruik te beperken. In bepaalde gevallen kan je zelfs jouw gegevens opvragen en meenemen naar een andere partij. Wil je gebruik maken van je rechten, dan kan je contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar info@u-diet.nl

 

Klachten?

Als je klachten hebt over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan, dan kan je contact met ons opnemen door een mail te sturen info@u-diet.nl. Wij helpen je graag met het vinden van een oplossing. Indien dat toch niet zou lukken, dan is het altijd mogelijk om jezelf te wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons/

 

Veranderingen in het privacy statement

Het kan nodig zijn om veranderingen aan te brengen in ons privacy beleid. Daarom behouden we ons het recht om dit beleid aan te passen of te updaten.

 

Laatste Update: 09/09/2022